Welcome

วิวัฒนาการของ โคมไฟโซล่าเซลล์

โคมไฟโซล่าเซลล์ เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่หลายๆบ้านนั้น หันมาใช้โซล่าเซลล์กันมากขึ้น เพราะเจ้าตัวนี้ ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นอุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยเจ้าโคมโซล่าเซลล์นี้ ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2497 หรือ ค.ศ.1954 และถูกสร้างขึ้นโดย แชปปิน,ฟูลเลอร์,เพียสัน และได้ค้นพบเทคโนโลยีการสร้างรอยต่อ จนได้เซลล์แสงอาทิตย์มา หรือที่เราเรียกกันว่า โซล่าเซลล์  และปัจจุบันถูกพัฒนาจนมีประสิทธิภาพสูงกว่า 15 %