Welcome

ขนส่งสินค้าอย่างปลอดภัยด้วย หลังคาผ้าใบเปิดปิดได้

สำหรับธุรกิจขนส่งและขนถ่ายสินค้า เป็นธุรกิจที่ให้บริการดำเนินการขนส่ง โดยมีการแบ่งตามลักษณะสินค้าที่ทำการขนส่งไม่ว่าจะเป็น การขนส่งสินค้าอุปโภคและบริโภค ผลิตผลทางการเกษตร สินค้าอุตสาหกรรม วัตถุอันตราย สินค้าเฉพาะ และการรักษาในการขนส่งสินค้า คือหัวใจหลัก ในทุกอุตสาหกรรมสินค้าจะต้องมีการป้องกันในระหว่างขนส่ง และที่ขาดไม่ได้เลยคือ หลังคาคลุมสินค้า เพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าขึ้นความเสียหาย และลดความเสี่ยงในระหว่างการขนส่งต่อรถบนท้องถนนคันอื่นที่ร่วมถนนด้วย และถ้าอยากเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนการขนส่ง

ทางเรามีหลังคาผ้าใบเปิดปิดได้ ไม่ใช่แค่หลังคาธรรมดาแน่นอน แต่เป็นผ้าใบนำเข้าจากยุโรป น้ำหนักเบา เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่และประหยัดเชื้อเพลิง สามารถขนถ่ายสินค้าขึ้นลง ที่ด้านข้างของรถบรรทุกด้วยความรวดเร็วและยังช่วยประหยัดเวลา

ซึ่งสามารถป้องกันสินค้าบอบบางได้ดี เช่น ขวดแก้ว หรือ อะไหล่ต่างๆ และยิ่งสำหรับการขนส่งสินค้า สิ่งแรกที่ทุกคนนึกถึงคือ ความปลอดภัยในการขนส่ง เริ่มตั้งแต่การจัดเตรียมสินค้า การบรรจุลงบรรจุภัณฑ์อย่างเหมาะสม การขนถ่ายสินค้า ไปจนถึงการขนส่งสินค้าถึงมือผู้รับให้ได้อย่างปลอดภัย เพราะแม้แต่สินค้าทั่วไปก็มีความเสี่ยงที่จะเสียหายและเสี่ยงต่อกาโจรกรรมและสูญหายระหว่างการขนส่งได้

หากมีการจัดการและดูแลสินค้าที่ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ ยิ่งไปกว่านั้น หากสินค้าที่คุณขนส่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงแล้ว ก็ย่อมจำเป็นต้องมีการดูแลและจัดการอย่างมีระเบียบ เพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังมองหาหลังคาผ้าใบเปิดปิดได้ จงไว้ใจ กิติวัฒน์ ผู้นำในการผลิตผ้าใบครบวงจร ตัดเย็บสำเร็จเป็นผ้าใบผืนพร้อมใช้งานเพราะสามารถดูแลการผลิตให้มีคุณภาพ และพัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้ ตั้งแต่ต้นน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้าในแต่ละประเภทได้

เครดิต : http://www.kitiwat.co.th/th/p_tarfroof.php?m=3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *